Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Ydelser

Vi designer produkter, der er brugervenlige, ser godt ud og skaber stor værdi for virksomheder og deres kunder

Produktdesign

Nysgerrighed

Ethvert projekt starter med nysgerrighed. Vi har meget fokus på researchfasen og vil altid anbefale vores kunder at prioritere denne. Det er typisk her de store gennembrud finder sted, og det er her man finder frem til de “rigtige” problemstillinger.

Hvorfor ønsker du at udvikle nye løsninger? Hvilke behov ønsker du at løse? Kender du dine kunder? Dette er typiske spørgsmål, vi stiller til vores kunder. Indsigt i brugere og deres reelle behov danner grundlaget for endnu bedre løsninger.

Nytænkning

Vi stiller spørgsmål ved, hvordan du “plejer” at gøre tingene med henblik på at vi alle kan blive klogere og gøre tingene endnu smartere. Vi arbejder både inde i og ude af boksen. Begge tilgange har sin ret på forskellige tidspunkter i processen.

Det er begrænsningerne der former løsningen og kreativiteten der udfordrer begrænsningerne. Den tilgang gør at vi altid kommer frem til løsninger der kan laves uden fantasilim og tankeskruer. Så hænger tingene bedre sammen i praksis.

Relationer og proces

Gennemskueligt samarbejde, proces, struktureret arbejde og tydelig kommunikation. Vi siger, hvad vi laver – og så laver vi det. Hvis vi ikke kan svare på et spørgsmål, så siger vi det – derefter finder vi nogen der kan give svarene. 

Vi fokuserer på at gøre en forskel. Vores arbejde skal gøre en forskel i markedet og på bundlinjen. Men vigtigst af alt skal vores arbejde hjælpe de mennesker, der anvender de produkter og services, vi designer og udvikler i samarbejde med vores kunder.