fbpx

Designtermer og begreber

Design ordbog

Vi har oprettet denne side fordi designverdenen fyldt med termer og begreber, som man måske ikke støder på så tit. Vi forsøger at tale så forståeligt som muligt, men da design er en meget tværfaglig, og til tider international disciplin, så vil der være en masse ord, som måske kræver lidt ekstra forklaring.

Vi vil derfor gerne kaste lidt lys over hvad vi mener når vi taler designsk.
Og hvis der er andre ord, som ikke giver mening, så spørg endelig.

Industrielt Design
(ID)

Mange tror at industrielt design betyder at man laver design til industrien eller til produktionsvirksomheder. Men i bund og grund kommer begrebet industrielt design helt tilbage fra industrialiseringen in 1800-tallet og er en kombination af begreberne industri og design. Industrielt design handler i alt sin enkelthed om at designe produkter, som produceres i større antal på industrimaskiner. Man kan sige at det modsatte af industrielt design er unika-design eller kunsthåndværk, hvor hvert eneste produkt er unikt.

Bill of Materials
(BOM)

En BOM eller Bill of Materials er en liste over komponenter og antal og evt prisen (Cost BOM) på disse, som skal til for at lave et produkt.

CE Mærkning

CE står for Conformité Européenne. CE mækningen er en garanti for at en producent indestår for at alle relevante sikkerhedsdirektiver og standarder er overholdt i forbindelse med udvikling, produktion og anvendelsen af et givent produkt. Mærkningen anvendes generelt til elektriske produkter, maskiner og sikkerhedsprodukter, men kan også omfatte andre produktområder som f.eks. legetøj eller medicinsk udstyr.

Hvis du laver et produkt som skal sælges på det Europæiske marked, skal det CE mærkes. Dette omfatter også produkter der er produceret udenfor EU.

At et produkt er CE mærket betyder IKKE at et produkt er godkendt af en instans i EU.  Det betyder at producenten eller distributøren har en egenkontrol, der sikrer at produkterne lever op til de gældende regler.

BEMÆRK at der også florerer et næsten identisk mærke fra visse kinesiske producenter, som i stedet står for China Export. Der er dog forskel på afstanden mellem bogstaverne i mærket, hvilket er næsten den eneste forskel.

Læs mere om CE-mærkning på Dansk Standards hjemmeside

Color, Material & Finish
(CMF)

CMF  er kort fortalt et dokument eller en beskrivelse hvori man definerer Color (Farver), Materials (Materialer) og Finish (Overflader).

Farver beskrives ofte ved hjælp af RAL koder eller Pantone farve-systemet.

Materialer beskrives som type af materiale. Det kunne f.eks. være plasttype, metaltype eller legering, træsort eller lignende. Der kan være mange materialer i samme produkt.

Overflader beskrives typisk ud fra udseendet som kan være mat, blank eller satin. Overfladeruheden kan også beskrives i form af en ønsket tekstur som kan have et bestemt mønster eller ruhed – På nogle områder kan det sammenlignes lidt med hvordan man beskriver hvor groft sandpapir er ud fra antal korn pr kvadratmeter.

Vi bruger ofte referencebilleder eller materialeprøver til at beskrive overflader på et produkt.

Costing

Costing eller prissætning er processen med at estimere produktionsomkostninger. Det kan være en omfattende proces og afhænger ofte af en komplet BOM og eventuelle arbejdslønninger mv.

Crowdfunding
Crowdsourcing

Crowdfunding er en metode til at indhente finansieringen til udviklingen eller salget af et produkt. Crowdfunding kan være meget kompliceret og handler i høj grad også om markedsføring og anvendelsen af sociale medier til at skabe en masse opmærksomhed på dit produkt, før det egentlig eksisterer. Når man finansierer et produkt gennem crowdfunding skal man ofte forklare, hvad ens produkt er gennem videoer og prototyper ligesom man skal fortælle dem der “investerer” i jeres produkt, hvordan man har tænkt sig at komme frem til det endelige produkt og hvad det kommer til at koste.

Design Brief
(designbrief)

Et designbrief er et arbejdsdokument som vi anvender i alle vores projekter. Designbriefet beskriver det produkt der skal udvikles og berører alle de aspekter af produktet som er relevante i forbindelse med udviklingen af projektet.

Læs mere om designbriefet her: Designbriefet som projektgrundlag

Design for Manufacturing
(DFM)

Design for manufacturing er det sidste skridt inden tooling. Det involverer typisk både raffinering af form og udtryk så det faktisk kan produceres. Det betyder der skal laves slipvinkler, delelinjer, overfladespecifikationer og andre designdetaljer som skal tilrettes før produktet kan produceres. 

Design Thinking

An approach to problem-solving based upon the methodology used by designers, but (usually) applied to other disciplines, such as business and education.

Intellectual Property (IP)
 Intellectual Property Rights (IPR)

Referes to the ownership of intellectual proporty – when someone wish to claim to protect their rights to their proporty, often happens after investing in a design or production. This involves legal protection such as Patents or Design protection/registration.

Mekanisk Design

 

Mekanisk design er den del af udviklingsprocessen som handler om at udvikle alle bevægelige dele i et produkt. Det kan være knapper der skal designes til at have en helt speciel lyd eller fornemmelse når den bruges. Måske skal der designes en helt speciel fjedder der giver præcis det rette tryk. Måske skal der designes en låsemekaniske eller en kliklås. Vi laver typisk ikke detaljeret mekanisk design, med mindre der er tale om meget simple løsninger eller hvis der er tale om nogle tidlige modeller som skal anvendes til at lave modeller og/eller prototyper.

Mekanisk design kan ligesom tooling være en tung post, hvis der er tale om komplicerede produkter med mange bevægelige dele eller advancerede krav til styrke, materialer eller fysiske egenskaber.

Minimum Order Quantity
(MOQ)

Minimum order quantity er det mindste antal af produkter som man kan bestille når man sætter en produktion igang. MOQ er typisk tæt relateret til stykpris og værktøjsomkostninger. Jo lavere MOQ, jo højere stykpris, da der også er visse startomkostninger som skal dækkes ind af prisen. Hvis man taler om sprøjtestøbte produkter vil en MOQ typisk være et sted mellem 1.000-10.000 stk. 

Mood board

Et mood board er en værktøj man anvender til at beskrive stemninger eller en følelser, som man ønsker at arbejde med ift. design eller kommunikation. Hvis en virksomhed eksempelvis har det som værdi, at de vil skabe et følelse af tryghed og pålidelighed ift. anvendelsen af deres produkter, kan man anvende mood boards med en kombination af billeder, tekster, lyd eller videoer, som beskriver de pågældende stemninger ud fra virksomhedens optik. Mood boards gør det lettere at diskutere stemninger og følelser og skaber en fælles forståelse.

Mood boards skal ikke forveksles med style boards, da disse primært omhandler æstetik, form og udtryk.

Pantone

Pantone er et farvesystem, som typisk anvendes til at angive specifikke farver. Oprindeligt blev systemet primært brugt til at angive farverne i tryksager, så man var sikker på at man fik den farve ud af printeren som man forventede. Men det er efterhånden også udbredt at bruge til angivelse af farver på produkter – f.eks. plastfarver.

PCB og PCBA

 

PCB står for Printed Circuit Board. På dansk også kaldet en printplade. I langt størstedelen af elektriske produkter sidder alle komponenterne på en printplade (Den er meget ofte grøn, blå, sort eller rød som standard), og på printpladen ligger også alle de elektroniske kredsløb. Så når nogen nævner PCB eller PCB design omhandler det typisk udformningen af printpladen og valget af komponenter.

PCBA eller PCB-A er PCB Assembly og dækker over den proces med at samle og montere (lodde) komponenter på printpladen og evt. kombinationen af flere printplader i et kabinet.

PRD
(Product Requirement Document)

 

PRD anvendes ofte som en betegnelse for en kravspecifikation eller et design brief. Termen anvendes ofte af ingeniørtunge virksomheder og i større, mere komplekse projekter, hvor der er høje dokumentationskrav.

Produktarkitektur

 

Produktarkitektur er en term for et produkts arketypiske opbygning. Dvs. at det ikke nødvendigvis beskriver form og teknik, men primært et produkts opbygning. I et simpelt eksempel kan man beskrive produktarkitekturen for en stol som en underdel (typisk ét eller flere ben), en siddeflade (eller et sæde) samt en rygstøtte (eller et ryglæn). Når man definerer en produktarkitektur tager man ikke nødvendigvis stilling til den egentlige form eller tekniske konstruktion. Formålet er derimod at beskrive essensen af produktet for lettere at kunne beskrive rammerne uden at definere en konkret løsning.

Prototype
(Prototyping)

 

Kært barn har mange navne. Alt efter baggrund og faglighed repræsenterer ordet prototype, mange forskellige former for modeller. Når vi taler om prototyper er der typisk tale om forskellige typer af modeller, som laves i forbindelse med udviklingen af et produkt. Prototyper anvendes typist til at evaluere forskellige designforslag af til enten funktioner eller former.

RAL

RAL er ligesom Pantone et farvesystem som er meget brugt til at angive farver på maling eller plast.

Rendering

Renderinger er computergenererede billeder, som er lavet ud fra 3D modeller af et produkt. 

Læs mere om hvordan man kan bruge visualiseringer til at præsentere produkter og koncepter på vores ydelsesside om 3D visualiseringer.

Request for Proposal
(RFP)

Et request for proposal er i bund og grund en forespørgsel på et tilbud på en given opgave. Det er en typisk tilgang til at få tilbud på designforslag eller projektforslag for større virksomheder, som gerne indhenter flere tilbud på samme opgave fra forskellige leverandører. 

Som udgangspunkt svarer vi sjældent på RFP’s da det kan være en omfattende tilbudsproces, hvor man ikke er garanteret at man får opgaven. Hvis vi svarer på RFP’s tager vi ofte betaling for at udarbejde tilbuddet, da materialet ofte kan anvendes efterfølgende – f.eks. til at hyre andre designere til at løse den beskrevne opgave.

Royalties

Royalties er en betalings/belønningsmodel som er meget anvendt indenfor designbranchen. Modellen går i bund og grund ud på at designeren modtager et beløb for hvert produkt, der bliver solgt. Det kan enten være et fast beløb pr stk. eller det kan være en %-sats af produktionspris (den pris som produktet har når det forlader fabrikken), kostpris (Den pris som produktet sælges videre til et salgsled til) eller salgspris (Den pris som produktet sælges videre til slutkunden til). Hvor i værdikæden man vælger at beregne royaltyes afhænger af den enkelte situation. 

Style board

Style boards er et værktøj til at formidle og italesætte æstetik, form og udtryk. Æstetik er ofte en subjektiv ting, som opfattes forskelligt fra person til person. Derfor anvender man style boards til at danne en fælles forståelse når man taler om form og æstetik. Style boards er ofte kollager af produkter med lignende karakteristika, som man vil sætte i samme kategori ift. form og udtryk. Det kan f.eks. være produkter der er meget bløde og organiske i formen på ét style board og et andet board med produkter med meget skarpe og geometriske former. Så kan alle involverede parter blive enige om, hvad der menes, når man taler om, at et design er “organisk” eller “geometrisk” af udtryk.

Tooling

Tooling eller værktøjsproduktion, er processen med at lave værktøjer eller støbeforme til de maskiner man skal producere sit produkt med. Tooling er typisk en af te mest omkostningstunge poster i udviklingsprocessen og kan koste fra få tusinde kroner til flere millioner. Typisk afhængig af bl.a. kompleksitet og størrelse.

Visualisering

 

Visualiseringer (også kaldet renderinger) er computergenererede billeder af produkter eller miljøer. Du kan læse meget mere om visualiseringer og hvad man kan bruge dem til på siden Visualiseringer.

Scroll to Top