fbpx

indsigt

Forståelse af produkt, bruger, kontekst, organisation og forretningsmodel

ideation

Konceptualisering i form af skitser workshops, brainstorms og mockups.

design

Præcisering og detaljering af form, farve og funktion, prototyping og test af ergonomi, integration samt beskrivelse af brugscenarier og interaktion.

udvikling

Konkretisering og beskrivelse af krav og klargøring til overlevering til videre produktion.

Design thinking

Vi benytter en tilgang kaldet “Design thinking” – det betyder at vores tilgang til design er metodisk og struktureret.

Indsigt

Vi har meget fokus på researchfasen og vil altid anbefale vores kunder at prioritere denne. Det er typisk her de store gennembrud finder sted, og det er her man finder frem til de “rigtige” problemstillinger.

Hvorfor ønsker du at udvikle nye løsninger? Hvilke behov ønsker du at løse? Kender du dine kunder? Dette er typiske spørgsmål, vi stiller til vores kunder. Indsigt i brugere og deres reelle behov danner grundlaget for endnu bedre løsninger.

Nytænkning

Vi stiller spørgsmål ved, hvordan du “plejer” at gøre tingene med henblik på at vi alle kan blive klogere og gøre tingene endnu smartere. Vi arbejder både inde i og ude af boksen. Begge tilgange har sin ret på forskellige tidspunkter i processen. Det er begrænsningerne der former løsningen og kreativiteten der udfordrer begrænsningerne. Den tilgang gør at vi altid kommer frem til løsninger der kan laves uden fantasilim og tankeskruer. Så hænger tingene bedre sammen i praksis.

Proces

Gennemskueligt samarbejde, proces, struktureret arbejde og tydelig kommunikation. Vi siger, hvad vi laver – og så laver vi det. Hvis vi ikke kan svare på et spørgsmål, så siger vi det – derefter finder vi nogen der kan give svarene. Vi fokuserer på at gøre en forskel. Vores arbejde skal gøre en forskel i markedet og på bundlinjen. Men vigtigst af alt skal vores arbejde hjælpe de mennesker, der anvender de produkter og services, vi designer og udvikler i samarbejde med vores kunder.

1. Introduktion

Alle projekter starter et sted. Om det er en idé, et problem eller en nyopdaget mulighed. Vigtigst af alt er, at du tager fat i os så tidligt som muligt i processen. Vi er altid klar på en snak om muligheder og potentialer, som med tiden kan omformes til nye produkter og løsninger. 

2. Tilbud

Når vi har en ide om omfanget af projektet laver vi altid et tilbud som vi gennemgår med dig. Prisen afhænger altid af det konkrete projekt og de rammer det udføres under. Tilbuddet sætter rammerne for projektsamarbejdet, processen og forventningerne til, hvad der skal leveres, hvem der gør hvad, hvornår.

3. Design Brief

Projekter af større omfang starter nærmest uden undtagelse med udformningen af et designbrief. Heri beskrives forretning, marked, konkurrenter, brugere, behov, funktioner, krav, ønsker og anden relevant viden. Alt sammen elementer, som er med til at sætte rammerne for den løsning der skal udvikles. Designbriefet er en essentiel del af designprocessen og kan være mere eller mindre omfattende afhængig af projektet.

4. Idé og design

Når rammerne for projektet er sat, påbegyndes idé- og konceptudvikling. Det er her vi for alvor begynder at slå streger på papiret. Vi skitserer idéer og principper og udforsker former og funktioner. Idéerne kondenseres og laves til koncepter. Koncepterne detaljeres og præsenteres for kunden. Nogle koncepter udvælges til yderligere udvikling – også kaldet Design for Manufacturing.

5. Udvikling

Når et koncept er udvalgt til yderligere detaljering påbegyndes arbejdet med at indarbejde alle de funktioner, krav og behov som er beskrevet i designbriefet. Der arbejdes med mekaniske principper, produktionsmetoder og materialer. Denne del af processen foretages typisk i samarbejde med eksterne produktionsingeniører eller med den interne udviklingsafdeling.

6. Overdragelse

De færdige designforslag overleveres til kunden i de aftalte formater, så det er muligt at arbejde videre med produkterne. Vi laver typisk præsentationsmateriale og produktdokumentation, som gør det muligt at overlevere viden om produkt og design til alle de relevante aktører. Om det er en intern produktionsafdeling eller en ekstern producent.

7. Opfølgning

Vores arbejde slutter ikke nødvendigvis når produktet er overleveret. Vi er med på sidelinjen hele vejen, når produktionen har lavet de første prototyper eller udfaldsprøver, er vi med til at kvalitetssikre designet og fange små fejl i opløbet inden det for alvor begynder at blive dyrt. Vi taler godt sammen med både produktion og markedsføring og assisterer ofte med at lave visualiseringer, modeller og animationer til brug i salgsarbejdet.

8. Andre services og ydelser

Projekter behøver ikke altid at være kæmpe store. Nogle gange har I måske bare behov for nogle nye inputs eller en analyse af jeres eksisterende produkter, så i bedre kan målrette den fremtidige udvikling. Vi afholder og faciliterer ofte workshops for medarbejdere og kunder som giver værdifuld ny viden som kan inspirere og sætte retningen for jeres virksomhed.

Scroll to Top