fbpx

Sådan arbejder vi

med designprojekter

Sådan arbejder vi

med desginprojekter

1. Introduktion

Alle projekter starter med en idé, et problem eller en nyopdaget mulighed. Det vigtigste er, at du kontakter os så tidligt som muligt i processen. Vi er altid klar til en samtale om muligheder og potentialer, som kan udvikles til nye produkter og løsninger.

2. Tilbud

Når vi har fået en forståelse af projektets omfang, udarbejder vi et tilbud. Prisen afhænger altid af det specifikke projekt og sætter rammerne for projektsamarbejdet, processen og forventningerne til leverancer, roller og tidsplaner. Ofte vil tilbudet være opdelt i faser.

3. Designbrief

Alle vores designprojekter starter uden undtagelse med et designbrief. Heri beskrives bl.a. forretning, marked, konkurrenter, brugere, behov, funktioner, krav og ønsker mv. Designbriefet er en essentiel del af designprocessen og kan variere i omfang afhængig af projektet.

4. Idé og design

Når projektets rammer er fastlagt, påbegynder vi idé- og konceptudviklingen. Her skitserer vi idéer og principper og udforsker former og funktioner. Idéerne kondenseres og omdannes til koncepter. Disse koncepter detaljeres og præsenteres for kunden, hvor nogle udvælges til yderligere udvikling – også kaldet Design for Manufacturing.

5. Udvikling

Når et koncept er udvalgt til yderligere detaljering, starter arbejdet med at detaljere alle de funktioner, krav og behov, der er beskrevet i designbriefet. Vi arbejder med mekaniske principper, produktionsmetoder og materialer. Denne del af processen foretages typisk i samarbejde med eksterne produktionsingeniører eller den interne udviklingsafdeling.

6. Overdragelse

De færdige designforslag overleveres til kunden i de aftalte formater, så det er muligt at arbejde videre med produkterne. Vi udarbejder typisk præsentationsmateriale og produktdokumentation, som sikrer, at viden om produkt og design kan overleveres til alle relevante aktører, uanset om det er en intern produktionsafdeling eller en ekstern producent.

7. Opfølgning

Vores arbejde slutter ikke nødvendigvis, når produktet er overleveret. Vi er med på sidelinjen hele vejen. Når produktionen har lavet de første prototyper eller prøver, hjælper vi med at kvalitetssikre designet og fange små fejl i opløbet, inden det bliver dyrt. Vi samarbejder godt med både produktion og markedsføring og assisterer ofte med at lave visualiseringer, modeller og animationer til brug i salgsarbejdet.

Andre designservices

og designydelser

Andre designservices

og designydelser

Projekter behøver ikke altid at være store. Nogle gange har I måske bare brug for nogle super gode visualiseringer af jeres produkter til jeres markedsføringskampagne eller hjemmeside.

Andre gange har I behov for nye inputs eller en analyse af jeres eksisterende produkter for bedre at målrette fremtidig udvikling. 

Vi afholder og faciliterer ofte workshops med medarbejdere og kunder, som giver værdifuld ny viden og kan inspirere og sætte retningen for jeres næste produkt.

Visualiseringer

Professionelle 3D visualiseringer og animationer

Visualiseringer er computergenererede billeder af objekter og miljøer. Vi laver dem i et virtuelt fotostudie, hvor vi har 100% kontrol over omgivelser, lys og materialer.

Fra 8.000

ex. moms pr produkt

Scroll to Top