fbpx

3D visualiseringer

Når man skal vise og fortælle om produkter og produktidéer, som endnu ikke findes i den virkelige verden er produktvisualiseringer og 3D modeller uundværlige. Det er en integreret del af vores designproces og ligger til grund for mange designfaglige beslutninger.

På samme tid bruger vi det til at få feedback fra kunder, brugere og investorer når vi skal sælge idéen om et fremtidigt produkt.

Der var engang, hvor den eneste måde at vise en idé på, var ved at tegne den i hånden eller ved at bygge en model. De metoder bruger vi også den dag i dag og har helt klart deres berettigelse. Man kan ikke gøre det hele på computeren. Der er nogle modellove der kommer i spil, som gør at man helt generelt har svært ved at forholde sig til størrelse og proportioner når man ser tingene på sin computerskærm. Selv hvis skærmen er så stor at man kan se produktet i 1:1 skala.

Det betyder i bund og grund at vi bygger hele produktet i vores 3D CAD programmer – ofte i SolidWorks – hvorefter vi visualiserer dem i renderingssoftware som f.eks. Keyshot. Det betyder at vi kan lave fotorealistiske visualiseringer af de produkter vi designer, uden at vi skal til at bygge modeller for efterfølgende at tage billeder af dem – Se f.eks. vores højttaler case DockSpeak for et eksempel på dette.

Men det er ikke altid praktisk at skulle bygge modeller og lave håndtegninger. Specielt hvis processen skal gå hurtigt eller der skal afprøves mange forskellige produktretninger eller koncepter. I så fald er 3D modeller en vej at gå.

3D visualiseringer og animationer gør det også muligt at påbegynde markedsføringen allerede inden man har fået det fysiske produkt i hænderne. Før man overhovedet har startet produktionen – ja, endda inden man har landet finansiering til sit projekt.

Vi ser helt generelt at specielt markedsførsingsafdelingerne er meget glade for de muligheder man får med 3D visualisering. Man kan lave billederne i lige præcis den stil det matcher det pågældende brand. Og man kan lave ensartede billeder til f.eks. hjemmesider eller produktkataloger.

Ligeledes kan man lave produktdemonstrationer som ikke ville være mulige at andre måder. Det er f.eks. meget svært at skære en maskine over på midten for at vise hvordan den virker uden at det dels koster en maskine dels gør at maskinen ikke længere virker.

De produktvisualiseringer og 3D modeller vi laver kan også anvendes i andre sammenhænge, som f.eks. i Virtual Reality eller Augmented Reality. Men det vil der komme en helt separat artikel om.

3D visualiseringer og modeller og hvordan vi bruger dem som en integreret del af vores designproces.

Indhold

Scroll to Top