fbpx

Sekoia

Tid til omsorg og velfærd

Sekoia er et digitalt værktøj til plejesektoren. Løsningen består af personlige touch-skærme med et udvalg af apps, der mindsker kontortid og øger personalets tid hos den enkelte beboer. Sekoia er resultatet af et Joint-Venture mellem flere entreprenante mennesker og vi er den dag i dag stadig medejere af selskabet.

Færre fejl

Sekoia sikrer, at intet går tabt i bunken af gule sedler og kinabøger – heller ikke når der er vikarer. Det skyldes, at al relevant viden er tilgængelig i borgerens bolig, i stedet for på fjerne centralkontorer.

Mere tid til omsorg

Sekoia minimerer administrativt arbejde, letter arbejdsgange og sikrer, at den dyrebare plejetid bliver brugt på omsorg i stedet for gule sedler og tidskrævende administration.

Skræddersyet pleje

Sekoia giver personalet skræddersyede informationer om borgeren, så plejen kan tage udgangspunkt i mennesket, ikke i rigide kasser og systemer.

Let at anvende

Sekoia kan bruges uden manual – uanset om du vokset op med fastnet eller smartphone. Både personale og borgere vil møde en logisk og letforståelig grænseflade med kun de mest relevante funktioner.

Et langvarigt projekt

Sekoia projektet er egentlig så omfattende at det nærmest fortjener en bog for sig selv. Ideaal har været med hele vejen fra selskabet blev stiftet i 2011 og har været ansvarlig for en stor del af arbejdet med brugerresearch og -oplevelse, ligesom vi har stået for interfaceudvikling, test og validering.

Ideaal var en del af founder-gruppen og driften i de første 4 år af virksomhedens liv og vi valgte i 2015 at træde til side for mere specialiserede medarbejdere. Vi er dog stadig en del af ejergruppen.

Hvad er Sekoia?

Sekoia anvendes via en touchskærm og hjælper både plejepersonale, ældre borgere og deres pårørende. Platformen skræddersys ud fra de behov, dens brugere oplever i dagligdagen. Det kan være alt fra opgavestyring til genoptræning med videokommunikation.

Design af menneskers hverdag

Ideaals rolle i Sekoia var at designe brugeroplevelsen. Med brugeroplevelse menes ikke bare den oplevelse, som plejepersonale og ældre borgere har i den tid, de sidder foran skærmen – Sekoia platformen har indflydelse på hele brugerens hverdag. Til at beskrive Sekoias indvirkning på brugerne benytter vi letforståelige og effektive værktøjer som scenarier og service blueprints. I mange tilfælde er brugerne selv med til at beskrive deres optimale scenarier gennem workshops. Brugernes involvering sikrer, at der bliver udviklet løsninger, som skaber størst mulig værdi for dem.

Enkle, effektive og imødekommende interfaces

Sekoias system bruges af mange forskellige mennesker med vidt forskellige IT-færdigheder. De primære brugere er ældre borgere og plejepersonale. De ældre har ofte problemer med deres syn og motoriske evner, og samtidig har de færreste stor erfaring med brugen af computere. Plejepersonalet har mere erfaring med computere, men ser til gengæld ofte IT som noget, der er til besvær og fjerner fokus fra deres primære opgave; at yde omsorg for de ældre. Pga. disse faktorer har målet været at designe en brugerflade, som i sine knapstørrelser og farver tager højde for synsproblemer og motoriske problemer. Samtidig er brugerfladen gjort så enkel og ligetil i sin opbygning, at brugerne ikke skal på kursus eller læse en lang manual for at kunne bruge den.

Dokumenterede Resultater

Sekoia har bl.a. bidraget til en reduktion af kontortiden med hele 33% antallet af utilsigtede hændelser er reduceret med hele 50%. Det betyder færre fejl i plejen og ikke mindst i forhold til medicin. På samme tid viser Sekoias undersøgelser, at sygefraværet daler i takt med at medarbejdertilfredsheden stiger efter implementering.

Bredt implementeret
Sekoia er fuldt implementeret på mere end 50 plejeinstitutioner i 3 lande og understøtter lige nu mere end 1 mio. plejeopgaver om måneden. Sekoia har udviklet en unik implementeringsproces, hvor alle tænkelige fejlkilder er blevet minimeret, og insisterer på et 8 ugers intro-forløb, så kunden hurtigt bliver helt selvkørende. 

Sund return-on-investment
Sekoia kan dagligt spare deres kunder for en masse papirarbejde og kontortid. Det betyder mere pleje for pengene og en tilbagebetalingsperiode på kun 9-12 måneder.

Service Design

Sekoia er essensen af service design. Altså hvordan man udvikler services, tjenester og systemer som tilgodeser en lang række aktører i deres verden.

Scroll to Top